Điểm bán tại HUẾ

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT PHÚ HƯNG 76 CHI LĂNG, HUẾ
2 NT THANH NỮ LÔ 20 CHỢ ĐÔNG BA, HUẾ
3 NT THÀNH PHƯỚC 9 NGÔ QUYỀN, HUẾ
4 NT QUANG PHÚC 206 Nguyễn Tất Thành , TX Hương Thủy , TT huế
5 NT PHONG PHÚ Chi lăng, Phường Phú Bình , TP huế
6 NT BÌNH YÊN 163 Điện Biên Phủ, TP Huế
7 NT ÁNH TUYẾT 02 Nguyễn Hoàng , TP huế
8 NT HỒNG ĐĂNG 65 Phạm Thị Liên , Tp huế
9 NT THU NGÂN 82 Phạm Thị Liên ,TP Huế
10 NT SAO MAI 71 Minh Mạng, TP huế