Điểm bán tại Bà Rịa - Vũng Tàu

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT PHƯỚC TẤM D1 - 3/6 TRUNG TÂM ĐÔ THỊ CHÍ LINH, NGUYỄN AN NINH, VŨNG TÀU
2 NT THU THẢO 56C BÌNH GIÃ, TP.VŨNG TÀU
3 NT THÁI HẰNG 559 BÌNH GIÃ, P. THỐNG NHẤT, VŨNG TÀU
4 NT DUY ANH 58 NƠ TRANG LONG, RẠCH DỪA, TP, VŨNG TÀU
5 NT BẢO CHÂU 231A NGUYỄN HỮU CẢNH, THỐNG NHẤT, VŨNG TÀU
6 NT NHƯ THỦY 30/4, TP VŨNG TÀU
7 NT 126 978 ĐƯỜNG 30/4, P11, TP VŨNG TÀU
8 QT HOÀNG PHÁT ẤP TRUNG SƠN, XÃ SUỐI NGHỆ, CHÂU ĐỨC, BRVT
9 QT THANH NGA CÁI MÉP, TÂN THÀNH, BRVT
10 QT 196 XÀ BAY, CHÂU ĐỨC, BRVT