Điểm bán tại Tây Ninh

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 PK BÁC SĨ BƠN BÀU ĐỒN - GÒ DẦU- TÂY NINH
2 QT KHÁNH THI PHƯỚC ĐÔNG - GÒ DẦU - TÂY NINH
3 QT NGỌC DUNG GIA LỘC, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
4 QT PHƯỚC HIỆP GIA BÌNH, TRẢNG BÀNG, TÂY BINH
5 QT NGỌC NGÂN AN HÒA, TRẢNG BÀNG, TÂY NINH
6 QT NHÂN NGHĨA THANH ĐỨC, GÒ DẦU, TÂY NINH
7 QT THANH ĐỨC THANH ĐỨC, GÒ DẦU, TÂY NINH
8 QT THẢO LY HÒA HIỆP, TÂN BIÊN, TÂY NINH
9 QT BÁCH DIỆP HÒA HIỆP, TÂN BIÊN, TÂY NINH
10 QT LỘC AN TÂN LẬP, TÂN BIÊN, TÂY NINH