Điểm bán tại Cầu Giấy

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT A23 Cốm Vòng - Cầu Giấy - Hà Nội
2 NT 387 Nguyễn Khang 387 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội
3 NT Hà Linh 336 Trần Cung - Cầu Giấy - Hà Nội
4 NT Tâm Huệ Minh 11B Trần Quí Kiên- Cầu Giấy - Hà Nội