Điểm bán tại Đống Đa

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Pháp Việt 117E2 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội