Điểm bán tại Tây Hồ

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Phương Mai Số 9 An Dương - Tây Hồ - Hà Nội
2 QT Minh Nghĩa 2/406 Âu Cơ - Tây Hồ - Hà Nội
3 NT Bảo Nguyên 451 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội
4 NT Thái Duy 69/124 Âu Cơ - Tây Hồ - Hà Nội
5 NT DUY ANH 73/209 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội