Điểm bán tại SƠN LA

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 QT CHỊ PHƯƠNG Tiểu khu 1, Yên Châu
2 NT THANH HUẾ Thị trấn nông trường, Mộc Châu
3 QT số 4 Tiểu khu 3, Thuận Châu
4 NT SỐ 64 Hang trùng - Vân Hồ, Mộc Châu
5 QT HIỀN MC TT Nông Trường, Mộc Châu
6 NT KHÁNH LY TP. SƠN LA
7 NT NGUYỄN THỊ THU TT HÁT LÓT, SƠN LA
8 NT BẢO KHANG 330 TÔ HIỆU, TP.SƠN LA
9 NT SỐ 23 TÀ LÀNG, YÊN CHÂU, SƠN LA