Điểm bán tại YÊN BÁI

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 CT DƯỢC YÊN BÁI 266 Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái
2 NT HÀ THỊ VỮNG SƠN THỊNH,VĂN CHẤN, YÊN BÁI