Điểm bán tại GIA LAI

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 QT LÊ NHÂN KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN PHÚ THIỆN
2 QT 06B 820 PHẠM VĂN ĐỒNG, TP.PLEIKU
3 QT THANH TRANG IASOL, PHÚ THIỆN
4 QT 29B 690 TƯỜNG CHINH, TP. PLEI KU GIA LAI
5 QT THUẬN 38 HOÀNG VĂN THỤ, TP PLAI KU
6 QT HÙNG 811/25 HÙNG VƯƠNG, CHỦ SÊ, GIA LAI
7 QT LỰU LÀNG TẤT BIOCH, CHỦ SÊ, GIA LAI
8 QT 14B 710 TRƯỜNG CHINH, TP PLEI KU
9 QT KIM TUYẾT IASOL, PHÚ THIỆN
10 QT SỐ 37 140 LÊ HỒNG PHONG, AGANPA