Điểm bán tại KHÁNH HOÀ

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT THIÊN PHÚC 108 NGUYỄN HUỆ, VẠN GIÃ, VẠN NINH, KHÁNH HÒA 0583.841.039; 0168.6865541
2 NT MỸ DIỄM 116 LƯƠNG SƠN, VĨNH LƯƠNG, NHA TRANG 0583.839.558
3 QT MINH HƯNG KM 5, ĐƯỜNG 23/10, TP NHA TRANG, KHÁNH HÒA 0905.081.778
4 NT KHÁNH TOÀN 228 TRẦN QUÝ CÁP, THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA 0906550119
5 NT MINH THÚY 140B NGUYỄN TRÃI, PHƯỚC TÂN, TP.NHA TRANG, KHÁNH HÒA 0583 872 108 - 0905.045.886
6 NT KHANG AN 176A THỐNG NHẤT, P. PHƯƠNG SÀI, TP NHA TRANG, KHÁNH HÒA 0905.050.500 - 058 3823 400
7 NT TÂM ĐỨC 42 LÝ TỰ TRỌNG, TT. DIÊN KHÁNH, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HÒA 0983.852.169
8 QT THẢO NGUYÊN 58 HÙNG VƯƠNG, DIÊN KHÁNH, KHÁNH HÒA 0903.544.494
9 QT BẢO CHÂU 214 NGUYỄN VĂN TRỖI, CAM RANH, KHÁNH HÒA 0583.857.229
10 NT LAN ANH 2417 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG, CAM LỢI, TP CAM RANH, KHÁNH HÒA 0166.873.8355