Điểm bán tại NINH THUẬN

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 QT SỐ 39 KP8, QUANG SƠN, NINH SƠN, NINH THUẬN
2 QT SỐ 10 703 CẦU MÓNG, P.BẢO AN, TP PHAN RANG, NINH THUẬN
3 NT LAN HƯƠNG 570 THỐNG NHẤT, TP PHAN RANG, NINH THUẬN
4 QT MAI SƠN KP3, TT TÂN SƠN, NINH SƠN, NINH THUẬN
5 QT 53 MỸ SƠN, NINH SƠN, NINH THUẬN
6 QT NGỌC SANG 102 TRƯỜNG CHINH, TP.PHAN RANG, NINH THUẬN
7 QT TÂY TÙNG LOAN TT KHÁNH HẢI - NINH HẢI - NINH THUẬN
8 NT ÁNH CHÂU 759A, ĐƯỜNG 21/8, TPPR, NINH THUẬN
9 QT 06 48 MINH RANG, THÁP CHÀM, NINH THUẬN
10 ĐẠI LÝ HOÀNG KIM NHÂN HẢI, NINH HẢI, NINH THUẬN