Điểm bán tại PHÚ YÊN

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT VẠN KHANG 12B HUỲNH THÚC KHÁNG, TUY HÒA, PHÚ YÊN
2 NT TRẦN HƯNG ĐẠO 158 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHÚ YÊN
3 NT ÂU VIỆT 31 NGUYỄN TRÃI, PHÚ YÊN
4 NT DƯỢC SĨ MINH 174 LÊ LỢI, TUY HÒA, PHÚ YÊN
5 NT PHƯƠNG LINH 28A NGUYỄN HUỆ
6 NT THU PHƯỢNG 104 NGUYỄN HUỆ, TUY HÒA, PHÚ YÊN
7 NT THÀNH ĐẠT 26 LÊ THÀNH PHƯƠNG, TUY HÒA, PHÚ YÊN
8 QT MỸ LỘC 36L QL 1A, CHI THẠNH, TUY AN, PHÚ YÊN