Điểm bán tại QUẢNG NGÃI

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT ĐƯỜNG 394 QUANG TRUNG, TP QUẢNG NGÃI
2 NT QUÍ HIẾU 14 LÊ TRUNG ĐÌNH, QUẢNG NGÃI
3 NT THÚY CẨM 76 NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG, TP.QUẢNG NGÃI
4 NT VY HẠNH 219 LÊ TRUNG ĐÌNH, QUẢNG NGÃI
5 NT PHƯƠNG HIỀN TDP4 TT La Hà-Tư Nghĩa - Thành Phố Quảng Ngãi
6 NT MINH TUẤN Đức Chánh - Mộ Đức - Thành Phố Quảng Ngãi
7 NT THÚY PHƯỢNG Quốc Lộ 1A Nghĩa Phương- Tư Nghĩa - Thành Phố Quảng Ngãi
8 NT PHƯƠNG UYÊN An Hà 1 Nghĩa Trung- Tư Nghĩa - Thành Phố Quảng Ngãi
9 NT MINH TÂM 415 Nguyễn Văn Linh -P. Trương Quang Trọng- Thành Phố Quảng Ngãi
10 NT QUỲNH CHÂU 237 Nguyễn Trãi - Thành Phố Quảng Ngãi