Điểm bán tại BẠC LIÊU

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT KHAI MINH 23 HÀ HUY TẬP, P.3, TP. BẠC LIÊU 0942.432.992
2 NT TUYẾT THẢO 16 VÕ THỊ SÁU, P 3, BẠC LIÊU - 0919059559-0781 3821 166
3 NT HOÀN AN BẠC LIÊU
4 NT THÁI NGỌC 2 ĐẶNG THÙY TRÂM, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 0781 3826 396
5 NT MAI YẾN 74 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 0781 3826 396
6 NT SANG NGHI BẠC LIÊU
7 NT THÁI NGỌC 2 ĐẶNG THÙY TRÂM, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 0781 3826 396
8 NT MAI YẾN 74 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 0291 3825 355