Điểm bán tại CÀ MAU

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT CẨM TÚ HUỲNH THÚC KHÁNG, KHÓM 7. P7 CÀ MAU
2 NT ĐĂNG KHOA 36 ẤP 1, TẮC VÂN, TP. CÀ MAU
3 QT TIẾN HƯNG QL 1A, CHỢ TẮC VÂN, TP. CÀ MAU
4 NT THẾ NGUYỄN 125 NGUYỄN TẤT THÀNH, P8. TP. CÀ MAU
5 NT TRẦN VỊNH 333 NGUYỄN CÔNG TRỨ, KP1, P8. TP CÀ MAU