Điểm bán tại ĐỒNG THÁP

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT HỒ QUỲNH KÝ 277 NGÔ THỜI NHẬM, P2, TP CAO LÃNH
2 NT NGỌC HẢI 175 HÙNG VƯƠNG, P2, TP CAO LÃNH
3 NT NGỌC HÀ 33 NGUYỄN DU, TP CAO LÃNH
4 NT QUÝ TRỌNG 03 TỔ 32, K4, P6 TP CAO LÃNH
5 NT HỒNG PHƯỚC 108 HÙNG VƯƠNG, P.2, TP CAO LÃNH
6 NT HUỲNH YẾN 86 HÙNG VƯƠNG, P.2, TP. CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP 0919.871.188
7 NT PHƯỚC THỌ 76 ĐỐC BINH KIỀU, P.2, TP. CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP 0939924351
8 NT QUỲNH YẾN 86 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 2, TP. CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP 0907.066.577
9 NT MINH PHÚC 258 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 1, TP. SA ĐÉC, ĐỒNG THÁP
10 NT NGỌC HẢI 175 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 2, TP. CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP