Điểm bán tại SÓC TRĂNG

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT KIM CHI LÊ HỒNG PHONG, K4, P3, SÓC TRĂNG
2 NT ANH TUẤN 8-10 CMT8, SÓC TRĂNG
3 NT TRƯỜNG SINH SÓC TRĂNG
4 NT MINH TRÍ 25 PHAN CHU TRINH, P1, SÓC TRĂNG
5 NT TÍN THÀNH 23 TRƯNG NHỊ, KHÓM 3, VINHC CHÂU, SÓC TRĂNG
6 QT HỮU TÍNH 79 LAI HÒA, TX VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG
7 QT THÚY NHI ẤP TRÀ VÔN, XÃ VĨNH TÂN, TX VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG
8 QT HỒNG ANH 75 WATHPICH, P. VĨNH PHƯỚC, TX VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG
9 QT THANH LIÊM 34 LÊ LỢI, K2, S1, TX.VĨNH CHÂU, SÓC TRĂNG
10 NT THANH TRÚC 7 NGUYỄN HÙNG PHƯỚC, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 1, SÓC TRĂNG