Điểm bán tại Tiền Giang

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT PHƯƠNG TÂM 1750/4 TT TÂN HIỆP, H.CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG
2 NT AN TÂM 39 THỦ KHOA HUÂN, MỸ THO, TIỀN GIANG
3 NT QUANG HUY 99/7 LÊ THỊ HỒNG GẤM, P6, MỸ THO, TIỀN GIANG
4 NT KIM NGA 37/6A LÊ THỊ HỒNG GẤM, P06, TIỀN GIANG
5 QT NAM THÀNH 180/1 ẤP CÁ, TT. TÂN HIỆP, H.CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG
6 NT NGỌC CÚC TT TÂN HIỆP, H.CHÂU THÀNH, TIỀN GIANG
7 NT KIM PHỤNG 220 ĐINH BỘ LĨNH, P02, TP MỸ THO, TIỀN GIANG
8 NT MINH KHÁNH BỆNH VIỆN MỸ PHƯỚC TÂY, CAI LẬY
9 NT 67 PHƯỜNG 1, CAI LẬY
10 NT GIA KHẢI ẤP 1, XÃ MỸ THÀNH BẮC, CAI LẬY