Điểm bán tại Bình Chánh

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT THIỆN PHÚC 2 LIÊN ẤP 123, VĨNH LỘC A, BÌNH CHÁNH
2 NT AN THY D7/32D ĐƯỜNG 18B, BÍNH CHÁNH
3 NT THIÊN ÂN 1181A QUỐC LỘ 50 BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH
4 NT THIỆN PHÚC 47/2 LIÊN ẤP 123, VĨNH LỘC, BÌNH CHÁNH
5 NT NGỌC MỸ 2 A6/10 QUỐC LỘ 50, BÌNH HƯNG, BÌNH CHÁNH 0993436372
6 NT AN TÂM A8/26 ẤP 1 - QUỐC LỘ 50, XÃ QUI ĐỨC, BÌNH CHÁNH
7 NT KHÁNH VÂN D20/26 F2 ĐƯỜNG VÕ VĂN VÂN, ẤP 4, XÃ VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH, TP.HCM_ 01228033833
8 NT 57 C6/8 ẤP 3, VÕ VĂN VÂN, VĨNH LỘC B, B. CHÁNH
9 NT THÁI BÌNH E9/12 ẤP 5, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH_ 0985331297
10 NT KHÁNH AN D15/19 ẤP 4, VÕ VĂN VÂN, VĨNH LỘC B, BÌNH CHÁNH_ 0936442979