Điểm bán tại Bình Tân

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT PHONG BÌNH 129 ẤP CHIẾN LƯỢC, BHHA, BÌNH TÂN
2 NT HOÀNG NGUYÊN 32 KÊNH NƯỚC ĐEN, BHH A, BÌNH TÂN
3 NT MINH KHOA 66 ĐƯỜNG SỐ 12, BHH A, BÌNH TÂN
4 NT LỘC PHÁT 68 LIÊN KHU 8_9, BHH A, BÌNH TÂN
5 NT VÀM CỎ 11A_12A ĐƯỜNG SỐ 4, AN LẠC A, BÌNH TÂN
6 NT BẢO NGỌC 390 BÌNH THÀNH, BHH B, BÌNH TÂN
7 NT KIM HIỀN 148 LIÊN KHU 5-6, BHH A, BÌNH TÂN 01698419136
8 NT QUANG MINH 2 65 LÊ ĐÌNH CẨN, TÂN TẠO, BÌNH TÂN
9 NT NAM HÒA 879/3 HƯƠNG LỘ, BÌNH TRỊ ĐÔNG A, BÌNH TÂN
10 NT KIM THOA SỐ 97, ĐƯỜNG SỐ 04, KCN TÂN TẠO, Q. BÌNH TÂN, TP.HCM 0168.521.7200