Điểm bán tại Bình Thạnh

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT BẢO XUÂN 106 VẠN KIẾP, P3, BÌNH THẠNH
2 NT QUỐC TUẤN 193 HOÀNG HOA THÁM, P6, BÌNH THẠNH
3 NT PHARMA 3T HUỲNH MẪN ĐẠT, P19, BÌNH THẠNH
4 NT HỒNG THỊNH 89 NGUYỄN VĂN ĐẬU, BÌNH THẠNH
5 NT THANH NHÃ PHAN VĂN HÂN, P17, BÌNH THẠNH
6 NT 69 336 CHU VĂN AN, BÌNH THẠNH
7 NT TRƯỜNG THỌ 16 VẠN KIẾP, BÌNH THẠNH
8 NT MIỀN ĐÔNG 199 NGUYỄN XÍ, BÌNH THẠNH
9 NT HUỲNH GIANG SỐ 279 BÙI ĐÌNH TÚY, PHƯỜNG 24, BÌNH THÀNH 0983170007
10 HT SỐ 2 668 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P11, BÌNH THẠNH, HCM