Điểm bán tại Gò Vấp

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT THIÊN HẢI 22B NGUYỄN TƯ GIẢN, P12, GÒ VẤP
2 NT HỢP AN 48/2A THỐNG NHẤT, P13, GÒ VẤP
3 NT MAI KHANH 298 THỐNG NHẤT, P16, GÒ VẤP
4 NT AN SINH 496 LÊ VĂN THỌ,P16, GÒ VẤP
5 NT MAI HỒNG ĐỨC 41 THỐNG NHẤT, P11, GÒ VẤP
6 NT KHẢI HOÀN 1 23/6B THỐNG NHẤT, P11, GÒ VẤP 0908800270
7 NT HOÀNG MỸ 35 LÊ LỢI, P4, GÒ VẤP
8 NT TÂM AN 9 3 ĐƯỜNG SỐ 14, P8, GÒ VẤP
9 NT THIÊN PHÚC 499 LÊ ĐỨC THỌ, P9, GÒ VẤP
10 NT TRÍ ĐỨC SỐ 322A PHAN HUY ÍCH, PHƯỜNG 12, GÒ VẤP