Điểm bán tại Nhà Bè

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT MINH ĐỨC 1626 HUỲNH TẤN PHÁT, NHÀ BÈ
2 NT TÂM CHÂU 21 HUỲNH TẤN PHÁT, NHÀ BÈ
3 NT MINH THY 2/6B HUỲNH TẤN PHÁT, NHÀ BÈ
4 NT ĐĂNG KHOA 17B LE VĂN LƯƠNG, NHÀ BÈ
5 NT TÂM ĐỨC 725 NGUYỄN VĂN TẠO, ẤP 1, XÃ HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHÀ BÈ 0938.385983