Điểm bán tại Phú Nhuận

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT THẮNG LỢI A2-004 PHAN XÍCH LONG, P7, PHÚ NHUẬN
2 NT NGỌC DIỆP 21B NGUYỄN VĂN ĐẬU, P5, PHÚ NHUẬN
3 NT MINH CHIẾN 163 ĐÀO DUY ANH, P9, PHÚ NHUẬN
4 NT NGỌC NHUNG 63 PHAN XÍCH LONG, PHÚ NHUẬN
5 NT SỐ 7 137 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHÚ NHUẬN
6 NT KHÁNH HOÀNG 123 ĐĂNG VĂN NGỮ, PHƯỜNG 14, PHÚ NHUẬN
7 NT BÍCH THỦY 123 ĐĂNG VĂN NGỮ, PHƯỜNG 14, PHÚ NHUẬN
8 NT ĐỨC HIẾU 125 PHỔ QUANG, PHƯỜNG 9, PHÚ NHUẬN
9 NT THÁI CHÂU 491/43 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN
10 NT BẢO AN 19 ĐỖ TẤN PHONG, PHÚ NHUẬN