Điểm bán tại Quận 12

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT QUỐC TRỌNG 454 HÀ HUY GIÁP, THẠNH LỢI, QUẬN 12
2 NT ĐỨC HƯƠNG 1/159A TÔ KÝ, TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12
3 NT NINH ĐỨC 1 106 DƯỜNG TCH 10, TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12
4 NT HẢI CHÂU 2 705 NHT, QUẬN 12
5 MINH ĐỨC 1 106 ĐƯỜNG TCH 10, TÂN CHÁNH HIỆP, QUẬN 12
6 NT MY CHÂU 6 37/4 BÙI VĂN NGỮ, HIỆP THÀNH, QUẬN 12
7 NT HƯNG THỊNH 2 16/1B TÂN THỚI NHẤT 8, P.TTN, QUẬN 12
8 NT HIỆP PHÁT 72L KHU PHỐ 3, ĐƯỜNG NGUYỄN ẢNH THỦ, QUẬN 12
9 NT PHÚC THỌ 147A LÊ VĂN KHƯƠNG, TỔ 3 KP1, P.HIỆP THÀNH, QUẬN 12
10 NT PHƯƠNG VY 29/289 SONG HÀNH, TÂN HƯNG THUẬN, QUẬN 12