Điểm bán tại Quận 8

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT THÙY AN 93 - 99 TẠ QUANG BỬU, P6, Q8
2 NT TUẤN HẠNH 901 TẠ QUANG BỬU,P5,QUẬN 8
3 NT HỮU NGHỊ 152A NGUYỄN THỊ TẦN, P2, QUẬN 8 0949826306
4 NT SỐ 23 114 LIÊN TỈNH 5, P6, QUẬN 8
5 NT TÂM KHOA 1 40/3/2 BẾN PHÚ ĐỊNH, P16, QUẬN 8
6 NT TÂM KHOA 40/3/2 BẾN PHÚ ĐỊNH, P16, QUẬN 8
7 NT ĐỨC HÒA 508 PHAN THẾ HIỂN, P4, QUẬN 8
8 NT TRU TRINH 138 MỄ CỐC, P15, QUẬN 8
9 HT 72 2114 PHẠM THẾ HIỂN, Q.8 - 0907.185.518
10 NT YẾN NHI SỐ 170 ÂU DƯƠNG LÂN, PHƯỜNG 3, QUẬN 8