Điểm bán tại Tân Phú

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT THANH PHƯỚC 129A GÒ DẦU, TÂN PHÚ
2 NT VÂN VŨ 149/32 LŨY BÁN BÍCH, TÂN PHÚ
3 NT THÙY TRANG 49 NGUYỄN HỮU TIẾN, TÂN PHÚ
4 NT XUÂN MAI 114 VƯỜN LÀI, TÂN PHÚ
5 NT ANH KHOA 80 TÂN HƯƠNG, TÂN PHÚ
6 NT THANH MINH 286 NGUYỄN SƠN, QUẬN TÂN PHÚ
7 NT THÚY HẰNG 420 TÂN SƠN NHÌ, QUẬN TÂN PHÚ
8 NT THUẬN AN 12 TÂN THÀNH, Q.TÂN PHÚ
9 NT NGỌC PHÚC 99 LÊ TRỌNG TẤN, TÂN PHÚ
10 NT HỒNG LOAN 18C/001 CHUNG CƯ HUỲNH VĂN CHÍNH,QUẬN TÂN PHÚ