Điểm bán tại Thủ Đức

STT Tên điểm bán Địa chỉ Số điện thoại
1 NT HẬU GIANG 2 33 ĐƯỜNG 6, KP 2, HBC, THỦ ĐỨC
2 NT LÊ ANH 2 79 ĐƯỜNG SỐ 2, KP6, HBP, THỦ ĐỨC
3 NT HỒNG NGỌC 2 206 HOÀNG DIỆU 2, P. LINH CHIỂU, THỦ ĐỨC
4 NT BÁC SĨ TUẤN 25 ĐƯỜNG 38, P HIỆP BÌNH CHÁNH, THỦ ĐỨC
5 NT AN NHÀN 94A ĐƯỜNG 3, KP3, P.TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC
6 NT VÌ DÂN SỐ 48 ĐƯỜNG 17, P.HB, THỦ ĐỨC
7 NT KHÁNH LINH 130 ĐƯỜNG SỐ 2, P.TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC
8 NT TÂM PHƯỚC 141 HỒ VĂN TƯ, P.TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC
9 NT TÂN PHƯỚC 171 HỒ VĂN TƯ, P.TRƯỜNG THỌ, THỦ ĐỨC
10 NT GIA LINH 180A TÔ NGỌC VÂN, LINH ĐÔNG, THỦ ĐỨC